Medezeggenschap

Hieronder vindt u onze blogs over Medezeggenschap.
Deze staan in aflopende datumvolgorde gesorteerd.
Vanaf 1 juli 2017 zijn de wijzigingen in de Arbowet van kracht. De betrokkenheid van werkgever en werknemers bij arbodienstverlening wordt vergroot en preventie staat nog meer centraal. Dat is nodig ook. De OR moet betrokken worden bij de invulling en uitwerking van de wijzigingen. Niets doen is geen optie!
Mensen en organisaties veranderen. Hierin past de ‘traditioneel’ vormgegeven MZ niet meer! Voor de OR is het de uitdaging om flexibel vanuit verschillende rollen een toegevoegde waarde te leveren zodat medewerkers beter gehoord en betrokken worden in besluitvorming. Oftewel, hoe gaat de OR mee in al deze veranderingen?