Onderzoek Vitaliteit & Arbeidsmotivatie

In ons werk met het thema Vitaliteit & Arbeidsmotivatie met HRM-ers en (centrale) ondernemingsraden merkten we dat er grote behoefte is aan informatie over de praktijk achter dit thema. Daarom hebben we onderzoek gedaan naar de wijze waarop zorginstellingen aandacht besteden aan Vitaliteit & Arbeidsmotivatiedit. Dit onderzoek hebben we uitgezet onder ondernemingsraden en HRM/P&O-ers. We wilden beide invalshoeken bekijken.

Met dit onderzoek wilden we een indruk krijgen van de stand van zaken rondom Vitaliteit & Arbeidsmotivatie en tevens een bijdrage leveren aan het uitwisselen van informatie en praktijkervaringen.

Wij danken alle respondenten voor hun medewerking!

Alberthe te Brake en Caroline Geelen, trainers-adviseurs

Klik hier voor de resultaten van dit onderzoek