Luxaflex®

Eric Veening is al 8 jaar tot tevredenheid de vaste trainer van de ondernemingsraad van Luxaflex. Eric van der Wende, voorzitter: “De samenwerking met Eric Veening is uitstekend. Hij kent onze ondernemingsraad en het bedrijf heel goed, we spreken dezelfde taal. Jaarlijks bespreken we met elkaar welke onderwerpen we willen behandelen. Eric verdiept zich daar grondig in en tijdens het voorgesprek voor de training bespreken we dan een heel goed voorbereid voorstel, afgestemd op onze wensen. De inhoud varieert en kan gaan over het trainen van vaardigheden, bijvoorbeeld ‘hoe ga je om met je bestuurder’, of over de ontwikkelingen binnen Luxaflex en hoe je daar als OR de belangen van de werknemers zo goed mogelijk kunt vertegenwoordigen. We zoeken daarbij voortdurend constructief overleg met de bestuurder.”