Orbis Medisch en Zorgconcern

Orbis Medisch en Zorgconcern is actief op het gebied van zorg, dienstverlening, wonen en welzijn in Zuid- en Midden-Limburg. Odyssee verzorgt trainingen Orbis, o.a. voor:

De OR van Orbis Diensten Centrum (ODC)
Hennie Lenders begeleidt de OR van Orbis Diensten Centrum (ODC) die in 2009 is ingesteld. Een hele nieuwe or met grotendeels nieuwe OR-leden. Zij zijn van start gegaan met een algemene basisopleiding (WOR). Daarna hebben zij zich verdiept in het functioneren van de OR, het voeren van gesprekken met de bestuurder en vaardigheden als LSD (Luisteren, Samenvatten en Doorvragen). Sinds 2010 is er een opleidingsplan. Gerlinde te Baerts, voorzitter: “De samenwerking met Odyssee bevalt heel goed. Hennie Lenders weet wat je vertelt snel in de juiste context te plaatsen en helder te analyseren. Ze vertaalt deze informatie op zo’n manier, dat alle OR-leden er goed mee verder kunnen, ongeacht hun achtergrond.”
De OR van Orbis OMC/Orbis Revalidatie
Mevrouw Lisette Carovigno is sinds 2002 actief binnen de OR van Orbis OMC/Orbis Revalidatie, vanaf 2004 als voorzitter. De OR is na een uitgebreide lobby van 6 zetels in 2005 uitgebreid naar 15 zetels in 2006. Nu is er één vacature waarvoor zich al spontaan twee kandidaten hebben aangemeld. Lisette Carovigno: “Mensen persoonlijk aanspreken om zich verkiesbaar te stellen als OR-lid werkt.” De OR werkt al sinds 2002 tot grote tevredenheid samen met Odyssee. Odyssee verzorgt vooral maatwerktrainingen. Lisette Carovigno: “Diverse onderwerpen en thema’s zijn de afgelopen jaren de revue gepasseerd, en ik leer nog steeds van elke bijeenkomst. Daarbij werken we als het kan ook efficiënt in groepen. Odyssee is vooral sterk in het terugbrengen van een berg aan informatie tot een behandelbaar stuk en na een dag hard werken staan de neuzen van alle OR-leden dezelfde kant op. Dat hebben we dan mooi samen bereikt. En stuur je een email of bel je met Odyssee met een vraag, dan wordt daar snel en adequaat op gereageerd. De trainers van Odyssee zijn specialisten en kunnen ieder op hun eigen deskundigheid worden ingezet, zoals bijvoorbeeld de ‘7 bronnen van arbeidsvreugde’ en teambuilding.”