Rabobank Westelijke Mijnstreek

De Rabobank Westelijke Mijnstreek is in 2009 ontstaan uit een fusie van drie Rabobanken (Stein en Beek, Sittard Geleen en Swentibold). In de aanloop naar de fusie kozen de drie ondernemingsraden - na een presentatie- voor de begeleiding tijdens het fusieproces door een concurrent van Odyssee.
De OR van de Rabobank Sittard Geleen (100 arbeidsplaatsen) werd tot die tijd ondersteund door Hennie Lenders van Odyssee, en dat beviel heel goed. Maarten Vonhögen, voorzitter: “Hennie is erg ervaren, goed voorbereid, op de hoogte én zeer betrokken. Dat bleek ook uit het feit dat ze de OR feliciteerde met de geslaagde fusie die op 1 november 2009 een feit werd.”
De samenwerking met het andere trainingsinstituut was maar van korte duur en werd kort nadat de fusie een feit werd, beëindigd. De begeleiding en betrokkenheid viel tegen, en al na een jaar was Hennie Lenders weer terug. Over haar ondersteuning is de OR van de Rabobank Westelijke Mijnstreek buitengewoon tevreden. Maarten Vonhögen: “Hennie is heel goed op de hoogte van alle achtergronden, de actualiteit, goed ingelezen, altijd heel makkelijk benaderbaar, discreet en integer. Zij draagt eraan bij dat iedereen scherp zijn rol vervult. En ook voor Hennie geldt dat het resultaat telt, of daar nou 1 of 3 uur voor nodig is. Intussen is de Rabobank Westelijk Mijnstreek gesetteld. Maar met 350 medewerkers blijft een bank altijd beweging en daarbij kunnen we het advies van Hennie heel goed gebruiken. Hennie gaat een stevige discussie niet uit weg en heeft bewezen dat ze zware sessies heel goed aan kan. Ze is een vrouw die haar mannetje staat.”