Geschiedenis

Odyssee bestaat in de huidige vorm weliswaar pas sinds januari 1999, maar heeft een ontstaansgeschiedenis die zijn wortels vindt in het meer dan 80 jaar oude vormings- en ontwikkelingswerk. Odyssee is een samenbundeling van de voormalige instituten Driekant, opleiding & advies te Maastricht, Overcinge de Klencke te Meppel, Travers te Baarn en Olaertsduyn te Rockanje. Gezien eerdere fusies is Odyssee de resultante van samenvoeging van 24 van de voormalige instituten voor residentieel vormings- en ontwikkelingswerk.