Ans van Rooy

Ans van Rooy is in de rol van organisatieadviseur gespecialiseerd in procesmanagement en veranderingstrajecten. Zij is een adviseur met ruime en diverse ervaring in advisering van management, medezeggenschapsorganen en combinaties van beiden. Zij heeft met succes een groot aantal adviestrajecten uitgevoerd in zowel de publieke als industriële sector. Een rode draad in de adviezen die zij heeft uitgebracht, is dat deze zijn gericht op het bereiken van gezamenlijke resultaten die bruikbaar zijn in de praktijk. Haar adviezen slaan in die zin een concrete brug naar de praktijk. Een sterke gerichtheid op veranderingen, met name in organisaties, maakt dat veel van haar advieswerk zich ook juist op dit terrein afspeelt. Reorganisaties, veranderingen in medezeggenschaps-inrichting, fusies en overnames zijn terugkerende onderwerpen.

Ans wordt in haar werk geïnspireerd door gelijkwaardigheid, participatie, betrokkenheid, motivatie en samenwerking (Veranderen in Dialoog). In de uitvoering van haar opdrachten geeft zij hier concreet invulling aan. Samenwerkingstrajecten begeleiden in alle verschillende vormen vormt een belangrijk onderdeel van haar werk. Naast de traditionele rollen die ze als adviseur kan vervullen, maakt zij ook gebruik van bijvoorbeeld onderzoek en mediation. Als het bijdraagt aan het te bereiken resultaat, beschikt zij over de vaardigheid om (nieuwe) organisatietheorieën toe te passen in de praktijk.

Ans van Rooy

Ik werk veelal aan trajecten die met invloed, strategie-ontwikkeling en veranderingsprocessen te maken hebben.
Mijn ervaring als geregistreerd mediator is daarbij een pre.

Persoonlijke kwaliteiten

■  Analyseert een situatie scherp in hoog tempo.
■  Kan helder en duidelijk de kern van een probleem raken en
    benoemen.
■  Reageert flexibel waar mogelijk en vasthoudend waar nodig.
■  Heeft oog voor groepsprocessen en krachtenvelden waarbinnen
    partijen opereren en kan daarin verbindend werken.
■  Is resultaatgericht.