Erik Klerks

Mijn ambitie ligt bij het begeleiden van ondernemingsraden (teams) in veranderingsprocessen. Door teams te begeleiden in termen van mensen stimuleren in hun ontwikkeling, het trainen en coachen op vaardigheden en teams zowel inhoudelijk als procesmatig te adviseren. Teams trainen, coachen en adviseren zodat deze optimaal kunnen functioneren.

Erik Klerks

'Ik ga uit van de eigen kracht van een team door alle kwaliteiten van de mensen optimaal te benutten'
Als trainer hanteer ik een aantal belangrijke uitgangspunten in mijn trainingen. Zo vind ik dat de invloed van een OR vooral tot uiting komt door een proactieve werkhouding. Daarnaast is altijd de situatie in de organisatie het uitgangspunt om de medezeggenschap vorm te geven. Tenslotte moet een training altijd tot doel hebben om een OR zelfstandig te laten functioneren. Daarom zijn mijn trainingen altijd praktisch en heel concreet. Ik ga uit van de eigen kracht van een team door alle kwaliteiten van de mensen optimaal te benutten, door vertrouwen in elkaar te hebben en door met plezier samen te werken en successen te behalen.

Casus