Myra Witpen

Elke dag ben ik samen met mensen op zoek naar hun kracht en talent. Als trainer en coach ervaar ik dat mensen vaak de oorzaak van problemen of vraagstukken buiten zichzelf leggen.
Zij hebben de overtuiging dat de oplossing van een ander hoort te komen. Dat is niet mijn uitgangspunt. Door een goede vraagstelling laat ik iemand zien en ervaren dat hij of zij  de regie heeft over zichzelf, hoe je invloed uitoefent op anderen en hoe je die regie kunt richten op datgene wat je maar wilt.

Myra Witpen

"Door jezelf te veranderen, verander je een ander"
Mensen en organisaties zijn voortdurend in ontwikkeling. Door diverse oorzaken kan die ontwikkeling vastlopen. Van belang is dat je als trainer groepen weer in beweging krijgt. Leidend in mijn aanpak is dat ik een heldere structuur geef en ondersteuning bied om complexe vraagstukken te analyseren. Ik maak mijn groepen bewust zodat zij met meer kracht en vertrouwen samen een eigen visie uitzetten en realiseren.

Een ander belangrijk element in mijn werk is dat ik samen met ondernemingsraden en bestuurders zoek naar mogelijkheden om de betrokkenheid te vergroten. Daardoor neemt het vermogen van organisaties toe om te veranderen en zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Voor betrokkenheid is plezier in het werk een onmisbare voorwaarde. Een van mijn specialismen is het onderzoeken en vergroten van vitaliteit en arbeidsmotivatie.

In mijn ogen is het voor ondernemingsraden belangrijk om vanuit een dialoog met de bestuurder en achterban ingewikkelde vraagstukken als reorganisaties, fusie, structuren, werkdruk, arbeidsomstandigheden, etc. te benaderen.

In mijn coaching ben ik de alerte interviewer, de nieuwsgierige onderzoeker, de zorgvuldige luisteraar en de spiegel. Ik houd van helderheid creëren. Ik ben enthousiast en betrokken en daardoor kan ik op het juiste moment interveniëren om mensen uit hun patroon te halen en op het juiste spoor te zetten. Dan is het zaak om heldere afspraken te maken en resultaten te benoemen. Ik blijf mijn klanten ondersteunen om vast te houden aan de uitgezette koers.