Ron Wassenaar

Meer dan vijftien jaar richt ik mij op het trainen en ondersteunen van ondernemingsraden. Na mijn werk in de gezondheidszorg, ben ik mijn trainingswerk begonnen vanuit mijn persoonlijke belangstelling voor en betrokkenheid bij goede arbeidsverhoudingen. In mijn studie Arbeids- en organisatiepsychologie richtte ik mij op het realiseren van betekenisvolle arbeid. Hoe kun je een organisatie zo inrichten dat je én de concurrentie aankan én het er tegelijkertijd prettig werken is. Een uitdaging voor de ondernemingsraad om dat laatste hoog op de agenda te houden.

Ron Wassenaar

'OR-leden kunnen vaak meer dan dat ze doen of denken dat ze kunnen'
Mijn trainingswerk is gericht op het effectief benutten van de organisatiebeleidsruimte daar waar mogelijk is. OR-leden kunnen vaak meer dan dat ze doen of denken dat ze kunnen. Ik ondersteun OR-leden graag bij het opbouwen van eigenwaarde, vertrouwen ontwikkelen in eigen kracht, zicht op eigen drijfveren en daar in het OR-werk op aansluiten, en een realistische begaanbare route vinden om resultaat te bewerkstelligen.  
 
Door mijn ruime ervaring kan ik alle belangrijke aspecten van het OR-werk: het verwerven benutten van basiskennis, werkwijze en overlegstrategie van de ondernemingsraad, organisatie en personeelsbeleid aanbieden. Daar waar aanvullende expertise nodig is werk ik samen met collega’s of specialisten uit ons netwerk.
 
Aanvullende expertise en ervaring:
  • Ruime ervaring en branche kennis van de sectoren commerciële dienstverlening en in de bouw en industrie.  
  • Ruime ervaring met het uitvoeren van trainingsactiviteiten in de Engelse taal.
  • Op het gebied van arbeidsomstandigheden, waarbij het aanpakken van nieuwe thema’s (zoals gezondheidsmanagement en duurzame inzetbaarheid) en hanteren van nieuwe risico’s (PSA en werkdruk) nadrukkelijk tot mij expertise hoort.
  • Pensioenvraagstukken, met name daar ondernemingsraden alert op moeten zijn.
  • Ervaring in het adviseren met betrekking tot het actualiseren van de medezeggenschapsstructuur bij een grote bouwonderneming. Daarbij draagvlak bewerkstelligd bij alle betrokkenen.  Nieuw reglement en convenant opgesteld en onderhandeling begeleid met de directie.
Wat ik terug hoor van klanten:
  • Ron kan inhoudelijk kennis ( de theorie ) koppelen aan de praktijk, daar kunnen we wat mee!
  • De training draagt bijna als vanzelf bij aan de ontwikkeling van het OR-team.   
  • Meerdaagse trainingen zijn intensief en leerzaam en de tijd vliegt voorbij.
  • Kennis nemen en leren werken met relevante wetgeving hoeft absoluut niet saai te zijn.
  • Simulaties van het overleg met de bestuurder zijn nuttig en een leuke manier van leren.