Hoe geef ik leiding aan mijn vader?

Waar en wanneer?

  • Datum: 2 november
  • Tijd: 14:00 - 16:45
  • Locatie: Novotel Breda, Dr. Batenburglaan 74, 4837 BR, Breda
  • Doelgroep: leidinggevenden en oudere werknemers.
Gratis workshop op 2 november

Hoe kan ik nou iemand aansturen die de leeftijd heeft van m’n vader?

Dé uitdaging voor de komende jaren is namelijk niet ‘hoe in te spelen op nieuwe generaties’, maar juist: hoe kunnen we optimaal gebruik maken van de ‘oudere generatie werknemer’. De oudere werknemers zijn interessanter en lucratiever dan ze vaak worden afgeschilderd. Het lijkt een vergeten en afgeschreven groep waar we op termijn juist nog veel plezier aan kunnen beleven, zeker gezien de talent schaarste die met rasse schreden nadert. Sterker nog: we snijden onszelf in de vingers als we niet snel optimaler gebruik van ze gaan maken. Doordat mensen gezonder en langer leven, zijn oudere werknemers veel langer in staat om te werken. En dat blijken ze ook te willen. Zo geeft 50 procent van de werkende ouderen (50 tot 64 jaar) aan één of meerdere jaren langer te willen werken.

Toch is er een negatief beeld rond oudere werknemers. Nederlandse werkgevers, leidinggevenden zijn zelfs een van de negatiefste in Europa. De kern van het probleem ligt niet bij de oudere maar bij de jongere manager. Zij blijken zich vaak ongemakkelijk te voelen om oudere medewerkers aan te sturen. En hoe groter het leeftijdsverschil, des te ongemakkelijker het wordt. ‘Hoe kan ik nou iemand aansturen die de leeftijd heeft van m’n vader?’ Ook blijken gangbare managementtechnieken niet altijd toepasbaar op de oudere generatie.

In samenwerking met ACE en SBI Formaat organiseert Odyssee een middag waar u gratis aan kunt deelnemen.

Rondetafelgesprek: ‘Delen van vragen is de eerste stap naar wijsheid’

De samenleving confronteert ons iedere dag met nieuwe vraagstukken. Vragen die ogenschijnlijk feitelijk wel te beantwoorden zijn, maar door de complexiteit van ons samenleven of samen leven altijd weer nieuwe vragen oplevert. Wellicht brengen de oplossingen ons niet verder, maar de juiste vragen stellen misschien wel. Dat is de reden dat wij u uitnodigen om onze ideeën met u te delen over een aantal vragen waar we tegenaan lopen rondom werk, de ouder wordende werkende, de ouder wordende mens.

Wij nodigen u uit voor een actief gesprek waarin wij kennis willen delen met u en anderen. Graag kijken wij samen met u hoe we de juiste vragen over dit onderwerp kunnen stellen. En wie weet een mooie verbinding kunnen maken. Het rondetafelgesprek zal aansluitend op de workshop worden gehouden. Bij het aanmeldformulier kunt u aangeven of u deel wilt nemen aan het gesprek.