Ouder worden en doorwerken

Vraag vanuit een grote organisatie voor Odyssee
“Kunnen jullie een  programma samenstellen voor 55+ medewerkers  waarin de volgende elementen aan bod komen: vitaliteit, persoonlijkheid, duurzame inzetbaarheid, carrière ontwikkeling, leefstijl en voorbereiding op pensioen.  Wij willen daar als organisatie ook graag actief bij betrokken worden en blijven”.
Want zo stelde onze opdrachtgever, we willen ook voor deze doelgroep een aantrekkelijke werkgever te blijven en medewerkers in staat te stellen om de komende jaren mee te veranderen, op een actieve en geïnspireerde wijze.  
 
We horen bij onze opdrachtgevers steeds meer deze vraag stellen, of wij ook trainingswerk verzorgen voor hun groep oudere medewerkers. Naarmate er steeds meer generaties werkenden zijn, is het van belang dat daar ook passend werk en opleidingsmogelijkheden voor wordt verzorgd.
De vakbonden geven vaak  input door te vragen naar specifieke aandacht voor ouderen nu allerlei voorzieningen gaan wegvallen als ouderenregelingen wat vastgelegd wordt in de CAO-afspraken. De  noodzaak hiervan wordt nog eens onderstreept doordat de diverse talentprogramma’s stoppen bij een jaar of 45. Ook al wordt er binnen veel organisaties al veel georganiseerd m.b.t. duurzame inzetbaarheid in het algemeen,  wordt toch door het management erkend dat deze groep medewerkers extra aandacht nodig heeft om zaken te implementeren.
 
Het antwoord  
Onze analyse van deze doelgroep is dat er veel en hard voor de zaak is gewerkt, jarenlang. Loyaliteit t.o.v. het bedrijf in ruil voor zekerheid. Die zekerheid is er niet meer, veranderingen tuimelen over elkaar heen. Dit vraagt een andere houding van de medewerkers, meer gericht  op zelfsturing. Dit  vergroot de weerbaarheid en verkleint de afhankelijkheid in tijden van verandering.  
 
In het antwoord hebben we de focus gelegd op zelfbewustzijn, eigen initiatief en plezier in het werk. Natuurlijk krijgt die onzekerheid maar ook werkdruk aandacht maar steeds gericht op het ontwikkelen en vergroten van zelfsturend vermogen van betrokken medewerkers in die organisatie. Een  traject dat bestaat uit meerdere bijeenkomsten op een  externe locatie met tussenliggende opdrachten. In het traject zit een bijeenkomst van 2 aaneengesloten dagen. Dit  helpt om ook op informele wijze met groepsgenoten de noodzakelijke uitwisseling op gang te krijgen. Herkenbaarheid verdiept en versnelt het leerproces. Dit traject hebben we  'TOPF!T'  genoemd.
 
Valkuilen
Door vanaf het eerste moment de samenwerking met de opdrachtgever goed te organiseren  is één van de grootste valkuilen op voorhand gedicht. Deze valkuil is natuurlijk dat het traject  gedragen moet worden in de organisatie zelf. Hierbij zijn sleutel personen als direct leidinggevende van groot belang. Ze moeten er bij betrokken zijn vanaf moment ‘0 ’.   
 
Ervaringen klant
‘Fijn dat we een ‘win-win’ situatie kunnen bieden; informatie geven die noodzakelijk is voor de medewerkers en wij horen omgekeerd weer terug wat er bij hen speelt. Korte lijnen bevorderen de communicatie’.
 
Ervaringen deelnemers
‘Het was verhelderend’ ‘stuk bewustwording: ik mag nog zo lang!’ ‘veel handreikingen om verder op weg te gaan’ ‘spiegel voorgehouden wat ga ik doen in de toekomst?; ‘kijk nu anders tegen mijn werktoekomst aan; ‘uitgebreid stilgestaan bij onze eigen praktijk problematiek’ ’geleerd naar mijn eigen mogelijkheden te kijken en handelen’ ‘heb het idee dat de mindset van ons allen meer naar 67 jaar (de AOW-leeftijd) is gegaan’
Op de vraag of ze het zouden aanbevelen aan anderen scoorden de mensen boven de 8.
 
Tenslotte
Als er in uw organisatie ook een dergelijke vraag bestaat en u heeft interesse in een dergelijk  maatwerktraject, aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen.


Wilt u meer informatie?
Vul uw gegevens in
en wij nemen geheel vrijblijvend
contact met u op
Naam *
Telefoon nr. *
E-mailadres *
Bedrijfsnaam *
Ik ga ermee akkoord dat Odyssee B.V. deze gegevens verwerkt en opslaat, uitsluitend om mijn verzoek te beantwoorden. *