TOPF!T

Vitaliteit!
Gezond, productief en met enthousiasme je werkzaamheden uitvoeren is belangrijk voor iedereen. Maar hoe worden of blijven medewerkers vitaal? Welke keuzes en inzichten dragen hieraan bij?

Zowel organisaties als oudere werknemers zijn op zoek naar een concreet aanbod om bijvoorbeeld 55-plussers duurzaam en vitaal aan hun toekomst te laten werken. Odyssee kan hierbij helpen.

Wat bieden wij?
Odyssee is in nauwe samenwerking met een aantal prominente organisaties in Nederland tot het TOPF!T programma gekomen. Een programma waar bewustwording en actief handelen van de 55+ medewerker centraal staan. Waarbij de medewerkers worden gestimuleerd vitaal naar hun (werk)toekomst te kijken, initiatieven te nemen en de daarbij behorende concrete stappen te zetten. Ofwel: duurzame inzetbaarheid voor 55+ medewerkers.

Resultaten?
Wat levert het TOPF!T programma de deelnemers op:
 • pro-actief regie nemen over hun eigen leven en loopbaan
 • bewuster om gaan met hun gezondheid en vitaliteit
 • bewuster keuzes maken over de kwaliteit van hun (laatste)werkfase
 • transparant en onderbouwd het gesprek met hun leidinggevende aan kunnen gaan
Wat levert het de organisatie op:
 • positief effect op ziekteverzuim (voorkomen of verkorten)
 • gemotiveerde medewerkers met concrete doelen (in plaats van ‘uitzingen’)
 • meer begrip voor elkaars levensfase en standpunten tussen leidinggevende, medewerker en collega’s
 • uitstekende basis om in samenspraak nader vorm en inhoud te geven aan werk en functie uitvoering
Opzet traject
TOPF!T is een individueel leer-werktraject dat klassikaal wordt gehouden en waarin informatie-uitwisseling, zelfonderzoek, training en gesprek met de leidinggevende elkaar afwisselen. Belangrijk is de rol van de direct leidinggevende. De deelnemer wordt gevraagd na afloop contact op te nemen met zijn of haar leidinggevende en daar een reflectieverslag over te schrijven.

Deelnemersgroep bestaat uit:
 • Minimaal 6, max 14 deelnemers
 • Medewerkers vanuit verschillende organisaties 
 • Medewerkers die werken 5 à 10 jaar voor hun pensioneren 
Opbouw traject
 • Na aanmelding vullen zowel de deelnemer als de leidinggevende een vragenlijst in;
 • Blok 1: één dag met onder andere een tussentijdse opdracht ter voorbereiding op blok 2;
 • Blok 2: (ongeveer 4 weken na afloop van blok 1): twee aaneengesloten dagen met avonddagdeel;
 • Reflectieverslag
 • Verstrekken bewijs van deelname 
 • Nazorg: de begeleider is tot 1 jaar na afloop van de training telefonisch te consulteren.

Werkopdrachten
Aan het einde van ieder blok wordt de volgende werkopdracht toegelicht. De deelnemer zal daarbij steeds
met zijn omgeving (leidinggevende, collega’s, huisgenoten e.d.) overleggen en dit vastleggen.
De individuele werkopdrachten hebben een kernfunctie in het programma. Evenals een logboek en handboek met werkvormen en literatuur en het gemeenschappelijke programma. Zij zetten de deelnemer op het spoor van zelfsturing en communicatie met zijn omgeving.

Maatwerk Incompany training
Heeft u de voorkeur voor een maatwerk TOPF!T programma? Graag stellen wij in overleg met u het programma qua inhoud, duur en vorm op maat samen voor uw organisatie.

Waarom Odyssee?
 • Odyssee is gespecialiseerd in Vitaliteit & Arbeidsmotivatie en duurzame inzetbaarheid van (oudere) medewerkers.
 • Een team van deskundige trainers die vanwege leeftijd en levensfase zich kunnen inleven in de belevingswereld  en situatie van de medewerker en hierdoor eenvoudig contact met hen kan leggen.
 • Mogelijkheid tot één-op-één coaching voor die medewerkers wier persoonlijke situatie (fysieke of mentale gezondheidsissues) het lastig maakt deel te nemen aan een groepstraining.
 • Als marktleider van de cursus ‘Pensioen in Zicht’ weet Odyssee als geen ander wat er speelt bij oudere werknemers. Al 20 jaar lang ontvangen wij ervaringen van onze cursisten die stoppen met werken over wat goed ging en beter had gekund bij hun werkgever. Informatie uit de eerste hand die wij continu gebruiken in onze trainingen! 
Naam
e-mailadres *
Ik ga ermee akkoord dat Odyssee B.V. deze gegevens verwerkt en opslaat, uitsluitend om mijn verzoek te beantwoorden. *
 

Wilt u meer informatie?
Vul uw gegevens in
en wij nemen geheel vrijblijvend
contact met u op
Naam *
Telefoon nr. *
E-mailadres *
Bedrijfsnaam *
Ik ga ermee akkoord dat Odyssee B.V. deze gegevens verwerkt en opslaat, uitsluitend om mijn verzoek te beantwoorden. *
 

Lees ook: